Disclaimer

Elfa stelt uw belangstelling in ons bedrijf en producten bijzonder op prijs. Hoewel de informatie op de Elfa-site permanent zo accuraat en actueel mogelijk wordt weergegeven, blijven wijzigingen in modellen, uitvoeringen, prijzen, technische specificaties, afbeeldingen of andere informatie op deze site te allen tijde voorbehouden. Aan de inhoud van de Elfa internetsite kunnen derhalve op geen enkele wijze rechten worden ontleend. Elfa aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van eventueel voorkomende fouten en onvolledigheden.

Behoudens de door de Auteurswet 1912 gestelde uitzonderingen, mag niets uit deze website worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Elfa Elementenfabriek bv.

Switch Language ▾
Elfa Benelux
Elfa UK
English
Elfa DE
Deutsch

Voordelen van Elfa

  • Ruim 100 jaar ervaring
  • Altijd een oplossing,
    maatwerk mogelijk
  • Alle grote merken
  • In-house productie op drie locaties
  • ISO 9001 & 14001 gecertificeerd

Contact

Hoofdkantoor Elfa Nederland:
Elfa Elementenfabriek bv
Madridstraat 5-7
1175 RK  Amsterdam (Lijnden)
T: +31 (0)20 643 69 72
F: +31 (0)20 643 90 73
E: [email protected]

Alle contactgegevens >